Odwiedziliśmy Warszawę!

Odwiedziliśmy Warszawę!

W tym tygodniu członkowie Naszego Koła Naukowego Porta mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Warszawie, w której zostali ugoszczeni przez studentów oraz opiekunów Koła Naukowego Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „IDEM” z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Uczestniczyli m.in. w szkoleniu z „Tekstu łatwego do czytania i rozumienia – narzędzia dostępności informacji i wiedzy” prowadzonym przez zarząd główny PSONI, wizycie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 im dr Anny Lechowicz, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Mieszkaniu Wspomaganym Warszawskiego Koła PSONI. Również brali udział w Międzyuczelnianej Olimpiadzie Studenckiej pt. „Śladami Marii Grzegorzewskiej” podczas, której 5 Naszych członków wzięło udział w drugim etapie Olimpiady: Aleksandra Wica, Oliwia Rossek, Olga Semeniuk, Beata Sułkowska oraz Alicja Pomian – trzymamy kciuki za wyniki!

✊

Serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas Kołu Naukowemu „IDEM” oraz członkom Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej. Liczymy na dalszą współpracę!

❤️

Copyright 2019 KNSPS PORTA

Font Resize
Zwiększ kontrast